DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbeboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese Grondwet) MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 27/05/2004 - Dorie
Dorie Details Actions Portlet
OP Portal - Dorie - Card - Details

Enclosed Document(s)

Publication Viewer

Document viewer