DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Какво е DORIE? - Dorie
Какво е DORIE?

Какво е DORIE?

Базата данни DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) е предназначена за колеги, които се интересуват от институционалните въпроси, а чрез Europa — и за други специалисти. Тя дава достъп до документалния архив, събиран през годините от Генералния секретариат на Европейската комисия, който се занимава с институционалните въпроси. Архивът не е изчерпателен, но съдържа набор от документи и извадки от документи, свързани с общи институционални въпроси, както и с междуправителствените конференции (включително Европейската конвенция от 2002—2003 г.), организирани за преразглеждане на учредителните договори. В DORIE ще намерите и скорошни документи, свързани с институционални въпроси. В базата данни е обхванат периода от 1946 г. (оттогава е най-старият документ в нея) до сега.


Какви видове документи могат да се намерят в базата данни?
В нея се съдържат правни инструменти, приети от институциите, протоколи от заседанията на европейските институции и органи, съобщения за медиите, статии във вестници, речи на европейски лидери, както и вътрешни бележки на Комисията. Тя ви дава достъп до информация за документите, както и до самите документи, освен ако са защитени с авторски права. Някои документи са само за вътрешна употреба в Комисията и не могат да се разпространяват извън тази институция.


Езици в базата данни
Можете да търсите в специализираната база данни на английски и френски език. По исторически причини голяма част от документите, някои от които датират от самото начало на Европейската общност, са достъпни само на френски или английски. Някои документи са на няколко езика, а малък брой текстове са достъпни на всички езици. Ако не можете да намерите в DORIE езиковата версия, която търсите, други бази данни, като например Eur-lex, могат да ви помогнат.


Как да търсите в базата данни?
Чрез препратки ще можете да намерите позициите на различни европейски органи по институционални въпроси, които са изброени в дървовидна структура (например: Съвет на ЕС > гласуване – процедура за вземане на решения > определение за квалифицирано мнозинство). Можете да търсите в базата данни по теми или по други критерии, напр. заглавие, дата, референтен номер и/или вид на документа, форум, на който позицията е била изказана (например: Междуправителствена конференция, МПК/Амстердам), автор на изразената позиция (напр. Комисията). Можете да комбинирате няколко критерия за търсене или да използвате полето за търсене в целия текст.