DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Co je to DORIE? - Dorie
Co je to DORIE?

Co je to DORIE?

DORIE (francouzská zkratka slov DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) je databáze, v níž mohou zájemci o institucionální záležitosti z řad evropských úředníků i z řad odborné veřejnosti (prostřednictvím portálu Europa) vyhledávat v dokumentech, které do databáze již řadu let vkládá oddělení pro institucionální otázky generálního sekretariátu. Nejsou zde zastoupeny všechny texty, ale pouze dokumenty nebo úryvky dokumentů, které se týkají obecných institucionálních záležitostí a různých mezivládních konferencí (včetně Konventu z let 2002–2003), v jejichž důsledku se změnily zakládající smlouvy. V databázi DORIE najdete také nejnovější texty týkající se institucionálních záležitostí. V databázi jsou zahrnuty dokumenty od roku 1946 (nejstarší dokument) do dneška.


Jaké typy dokumentů lze v databázi DORIE najít?
Jsou to zejména právní nástroje přijaté jednotlivými orgány, zápisy ze zasedání evropských orgánů a institucí, tiskové zprávy, novinové články, projevy evropských politiků a interní sdělení Komise. U nalezených dokumentů můžete zobrazit stránku s údaji o dokumentu a dokument samotný, s výjimkou textů chráněných autorskými právy. Některé dokumenty jsou určeny pouze k internímu použití v Komisi a nelze je dále šířit.


Jazyky zastoupené v databázi
Vyhledávat v této specializované informační databázi je možné ve francouzštině a v angličtině. Z historických důvodů je velká část dokumentů, z nichž některé pocházejí ze samotných počátků Evropského společenství, k dispozici pouze ve francouzštině nebo v angličtině. Některé dokumenty existují ve více jazykových verzích a omezené množství ve všech úředních jazycích. Další jazykové verze dokumentů, které jste našli v databázi DORIE, můžete najít v jiných databázích, například Eur-lex.


Jak v databázi vyhledávat?
Pomocí křížových odkazů můžete najít stanoviska různých evropských rozhodovacích orgánů na institucionální témata, která jsou řazena v hierarchické struktuře vhodné k prohlížení (např. Rada Evropské unie / rozhodovací postup / určení kvalifikované většiny). V databázi můžete vyhledávat pomocí kritéria „Themes“ (Témata) nebo můžete na kartě „Main fields“ (Hlavní pole) zvolit jiná kritéria, tj. název dokumentu, datum, značka nebo druh dokumentu, v jakém uskupení bylo stanovisko přijato (např. mezivládní konference, CIG/Amsterdam), autor stanoviska (například Komise). Vyhledávací kritéria můžete také různě kombinovat, případně lze využít fulltextové vyhledávání.