DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Hvad er DORIE? - Dorie
Hvad er DORIE?

Hvad er DORIE?

DORIE (den franske forkortelse for "dokumentation og forskning om spørgsmål vedrørende EU-institutionerne") er en database, der via Europa skal give kolleger, som interesserer sig for spørgsmål vedrørende institutionerne, og et specialiseret publikum adgang til den dokumentsamling, som Generalsekretariatet, der er ansvarligt for institutionelle spørgsmål, har opbygget gennem årene. Samlingen er ikke udtømmende, men indeholder udvalgte dokumenter eller uddrag af dokumenter om generelle institutionelle spørgsmål og de forskellige regeringskonferencer (herunder Det Europæiske Konvent i 2002-2003), som førte til ændringer af de oprindelige traktater. I DORIE finder du også nyere dokumenter om institutionelle spørgsmål. DORIE dækker perioden fra 1946 (det ældste dokument i databasen) frem til i dag.


Hvilken slags dokumenter indeholder DORIE?
I databasen finder du blandt andet institutionernes retsakter, referater af møder i EU’s institutioner og organer, pressemeddelelser, avisartikler, taler holdt af EU's ledere og interne notater fra afdelinger i Kommissionen. Din søgning giver dig adgang til et informationsark med oplysninger om dokumentet og selve teksten, medmindre den er ophavsretligt beskyttet. Nogle dokumenter er kun beregnet til intern brug i Kommissionen og må ikke videreformidles uden for institutionen.


Sprog i databasen
Du kan søge i denne specialiserede informationsdatabase på engelsk og fransk. Af historiske årsager findes en stor del af dokumenterne, hvoraf en del går tilbage til EU's spæde start, kun på engelsk eller fransk. Nogle dokumenter er på flere sprog, og nogle få tekster findes på alle sprogene. Hvis du ikke kan finde den sprogudgave, du leder efter i DORIE, kan du måske finde den i andre databaser Eur-lex.


Hvordan bruger jeg databasen?
Med krydsreferencer kan du finde de forskellige EU-institutioners holdninger til institutionelle emner, som er opstillet i en træstruktur (f.eks. Rådet/Afstemning-beslutningsprocedure/Definition af kvalificeret flertal). Du kan søge i databasen på ”Emner” eller vælge andre kriterier, der er foreslået i fanebladet ”Overordnede kriterier”, f.eks. dokumentets titel, dato, reference og/eller type, det forum, hvor der blev givet udtryk for holdningen (f.eks. regeringskonference/Amsterdam), institution, der gav udtryk for holdningen (f.eks. Kommissionen). Du kan anvende flere søgekriterier samtidig eller lave en søgning på fuld tekst.