DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Mis on DORIE? - Dorie
Mis on DORIE?

Mis on DORIE?

DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) on andmebaas, mis pakub institutsioonilistest küsimustest huvitatud töötajatele ning portaali Europa kaudu ka konkreetsele sihtrühmale juurdepääsu dokumendikogule, mille on aastate jooksul koostanud institutsiooniliste küsimuste eest vastutav peasekretariaadi üksus. See ei kujuta endast kõikehõlmavat kogu, vaid sisaldab valikut sellistest dokumentidest ja dokumentide väljavõtetest, mis hõlmavad üldisi institutsioonilisi küsimusi ning erinevaid valitsustevahelisi konverentse (sh 2002.–2003. aasta Euroopa konventsioon), millega on muudetud aluslepinguid. Andmebaasist DORIE leiate ka hiljutised institutsiooniliste küsimustega seotud dokumendid. DORIE sisaldab materjali alates aastast 1946 (vanim rakenduse vahendusel kättesaadav dokument) kuni praeguseni.


Millist liiki dokumente on andmebaasist DORIE võimalik leida?
Andmebaas sisaldab institutsioonide vastuvõetud õigusakte, ELi institutsioonide ja muude asutuste koosolekute protokolle, pressiteateid ja -artikleid, Euroopa juhtide kõnesid ning teatavaid komisjoni talituste sisedokumente. Otsing annab juurdepääsu dokumendi andmetele ning dokumendile endale (v.a tekstide puhul, mis on kaitstud autoriõigusega). Osad dokumendid on mõeldud üksnes komisjoni siseseks kasutamiseks ning neid ei tohi väljaspool asjaomast institutsiooni levitada.


Andmebaasis kasutatavad keeled
Saate selles eriteabe andmebaasis otsida inglise ja prantsuse keeles. Ajaloolistel põhjustel on suur osa dokumentidest, millest osad pärinevad Euroopa Ühenduse asutamisajast, saadaval üksnes prantsuse või inglise keeles. Osad dokumendid on mitmekeelsed ning vaid väike osa dokumentidest on saadaval kõigis keeltes. Kui andmebaasis DORIE otsitavat keeleversiooni ei leidu, võite selle leida muudest andmebaasidest (nt Eur-lex).


Kuidas andmebaasi kasutada?
Ristviited võimaldavad leida Euroopa tasandil otsustajate seisukohti erinevatel institutsioonilistel teemadel. Need on esitatud kataloogi vormis (nt Euroopa Liidu Nõukogu/hääletamine – otsustusmenetlus/kvalifitseeritud häälteenamuse määratlus). Saate otsida kriteeriumi „Teemad” järgi või keskenduda muudele kriteeriumidele, mis on esitatud rubriigis „Peamised valdkonnad”: dokumendi pealkiri, kuupäev, viide ja/või liik, seisukoha võtmise koht (nt valitsustevaheline konverents, VVK/Amsterdam), seisukoha võtja (nt komisjon). Samuti on võimalik mitmeid otsingukriteeriume ühendada või kasutada täistekstiotsingut.