DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
DORIE-tietokanta - Dorie
DORIE-tietokanta

DORIE-tietokanta

DORIE on institutionaalisten EU-asiakirjojen tietokanta. Se sisältää valikoiman EU:n toimielinjärjestelmään liittyviä ja perussopimusten muutoksia käsitelleiden hallitustenvälisten konferenssien (esim. vuosien 2002–2003 Eurooppa-valmistelukunnan) asiakirjoja ja asiakirjaotteita. DORIE-tietokannassa on myös tuoreita EU:n toimielimiin liittyviä asiakirjoja, sillä se sisältää aineistoa vuodesta 1946 tähän päivään. Tietokantaa ylläpitää institutionaalisista asioista vastaava komission pääsihteeristön yksikkö.


Tietokannan asiakirjatyypi
DORIE sisältää EU-toimielinten hyväksymiä oikeudellisia asiakirjoja, eri EU-elinten kokouspöytäkirjoja, lehdistötiedotteita, lehtiartikkeleita, EU-johtajien puheita sekä komission sisäisiä tiedotteita. Hakutuloksesta pääsee kunkin asiakirjan perustietoihin ja itse asiakirjaan, elleivät tekijänoikeussäännöt estä asiakirjan julkaisua. Tietokannassa ei voida julkaista pelkästään komission sisäiseen käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja.


Asiakirjojen kieli
DORIE-tietokannasta voi tehdä hakuja englanniksi ja ranskaksi. Monet asiakirjoista ovat saatavilla vain englannin tai ranskan kielellä, osa usealla kielellä mutta vain pieni osa kaikilla EU-kielillä. Jos haluttua kieliversiota ei löydy DORIE-tietokannasta, sitä voi etsiä muista lähteistä, kuten Eur-Lex-tietokannasta.


Haku DORIE-tietokannasta
Tietokannasta voi hakea aineistoa hakukenttien ja -valikkojen avulla. Porrasteisen aihevalikon (Themes) avulla voi hakea EU:n toimielinten kannanottoja eri aiheisiin (esim. Euroopan unionin neuvosto / Äänestys- ja päätöksentekomenettelyt / Määräenemmistön määritelmä). Käytettävissä on myös muita hakukriteerejä, kuten asiakirjan nimi, päiväys ja tyyppi, asiakirjan laatija (esim. komissio) jne. Haussa voi käyttää eri hakukriteerejä samanaikaisesti tai hyödyntää kokotekstihakua (Full text search).