DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Mi a Dorie? - Dorie
Mi a Dorie?

Mi a Dorie?

Az Europa portálról elérhető DORIE adatbázis (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) uniós intézményi kérdésekkel foglalkozó kutatók és szakmai közönség számára készült. A Bizottság intézményi és igazgatási ügyekért felelős főtitkársága által az évek során összeállított dokumentációs anyagot tartalmazza. A gyűjtemény nem kimerítő jellegű. Az Unió általános intézményi ügyeivel, valamint az alapító szerződések felülvizsgálatát végző kormányközi konferenciákkal (köztük a 2002 és 2003 között tevékenykedő Európai Konventtel) kapcsolatos válogatott dokumentumok és kivonatok tára. A DORIE-ban az intézményi ügyekkel foglalkozó legújabb dokumentumok éppúgy megtalálhatók, mint a történelmiek: a legrégebbi nyilvántartott dokumentum 1946-ban született.


Milyen típusú dokumentumokat találhatunk az adatbázisban?
Az adatbázis az intézmények által elfogadott jogi aktusokon kívül betekintést nyújt az uniós intézmények és szervek üléseinek jegyzőkönyveibe, sajtóközleményekbe és újságcikkekbe, valamint az Európai Unió vezető tisztségviselőinek beszédeibe és a Bizottság szervezeti egységeinek egyes belső feljegyzéseibe. Az adatbázisban keresést végezve a felhasználók hozzáférhetnek a dokumentumra vonatkozó adatlaphoz és magához a dokumentumhoz, amennyiben az nem áll szerzői jogi védelem alatt. Egyes dokumentumokat a Bizottság kizárólag belső használatra szánt, ezért nem terjeszthetők az intézményen kívül.


Az adatbázis nyelvei
Az adatbázisban franciául vagy angolul lehet keresni. A dokumentumok nagy része — melyek közül némelyik az Európai Közösség létrejötte idején született — történeti okokból csak franciául vagy angolul található meg a gyűjteményben. Az adatbázis olyan anyagokat is tartalmaz, melyek több nyelven, egyes esetekben az Unió minden hivatalos nyelvén hozzáférhetők. Ha a DORIE adatbázisban nem találja a keresett dokumentumot a kívánt nyelvi változatban, próbálkozzon más adatbázissal (pl. Eur-lex).


Hogyan kereshetünk az adatbázisban?
Kereszthivatkozások révén rá tud keresni az európai döntéshozók különböző intézményi témákkal kapcsolatos állásfoglalásaira. Az ábécésorrendbe szedett listán egyszerre be tudja jelölni a közreműködő intézményi szereplőket és a tematikus területet (pl.: az Európai Unió Tanácsa/Szavazás/Döntéshozatali eljárás/Minősített többség meghatározása). A tematikus keresés mellett a dokumentum címe, típusa, a dokumentum kelte, illetve a Hivatalos Lapban való közzétételének dátuma szerint is kereshet, de az alapján is, hogy hol hangzott el egy adott állásfoglalás (például: kormányközi konferencia, kkk/Amszterdam) és ki volt az állásfoglalás szerzője (pl. Bizottság). A keresési kritériumokat tetszőlegesen kombinálhatja, illetve kulcsszavas keresést is indíthat a „Teljes szöveges keresés” mezőben.