DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Kas yra DORIE? - Dorie
Kas yra DORIE?

Kas yra DORIE?

DORIE (pranc. k. „Documentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes“) yra duomenų bazė, kurioje instituciniais klausimais besidomintiems asmenims pasitelkus portalą „Europa“ suteikiama prieiga prie dokumentų rinkinio, kurį bėgant metams surinko už institucinius klausimus atsakingas Generalinio sekretoriato skyrius. Rinkinys nėra išsamus, bet jame yra dokumentų arba dokumentų ištraukų, susijusių su bendraisiais instituciniais klausimais ir įvairiomis tarpvyriausybinėmis konferencijomis (įskaitant 2002–2003 m. Europos Konventą), kuriose padaryta steigimo sutarčių pakeitimų. Duomenų bazėje DORIE rasite ir naujausių su instituciniais klausimais susijusių dokumentų. DORIE apima laikotarpį nuo 1946 m. (seniausias duomenų bazės dokumentas) iki šių dienų.


Kokių rūšių dokumentų yra duomenų bazėje DORIE?
Duomenų bazėje yra teisinių priemonių, kurias priėmė institucijos, Europos institucijų ir įstaigų posėdžių protokolų, pranešimų spaudai, spaudos straipsnių, Europos vadovų kalbų ir Komisijos vidaus dokumentų. Atlikę paiešką gausite informacijos apie kiekvieną dokumentą ir patį dokumentą, nebent tekstas būtų saugomas autorių teisių. Kai kurie dokumentai skirti tik Komisijos vidaus naudojimui ir negali būti platinami už šios institucijos ribų.


Duomenų bazės kalbos
Šioje specializuotoje duomenų bazėje paiešką galite atlikti anglų ir prancūzų kalbomis. Dėl istorinių priežasčių didelė dalis dokumentų (kai kurie jų yra iš Europos bendrijos steigimo laikų) pateikiami tik prancūzų arba anglų kalbomis. Kai kurie dokumentai pateikiami keliomis kalbomis, ir maža jų dalis išversta į visas kalbas. Jei ieškomos kalbos versijos DORIE rasti negalite, ją galbūt rasite kitose duomenų bazėse, pvz., „Eur-lex“.


Kaip galite atlikti paiešką duomenų bazėje?
Naudodamiesi kryžminėmis nuorodomis galite rasti įvairių ES sprendimų priėmėjų pozicijas institucinėmis temomis, pateiktomis naršomame rodyklės medyje (pvz., Europos Sąjungos Taryba / balsavimas – sprendimų priėmimo procedūros / kvalifikuotos daugumos apibrėžtis). Be „Temos“ kriterijaus, duomenų bazėje paiešką galite atlikti ir naudodamiesi kitais kriterijais, siūlomais kortelėje „Pagrindiniai laukai“, pvz., dokumento pavadinimo, datos, nuorodos ir (arba) rūšies, pozicijos paskelbimo vietos (pvz., tarpvyriausybinė konferencija, TVK / Amsterdamas), paskelbtos pozicijos autoriaus (pvz., Komisija). Galite derinti kelis paieškos kriterijus arba naudotis paieška visame tekste.