DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Kas ir DORIE? - Dorie
Kas ir DORIE?

Kas ir DORIE?

DORIE (akronīms franču valodā no DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) ir datubāze, kas portālā “Europa” ir pieejama kolēģiem, kurus interesē institucionālie jautājumi, un speciālistiem. Tas ir dokumentu krājums, ko gadu gaitā izveidojusi Ģenerālsekretariāta institucionālo jautājumu nodaļa. Šis krājums nav izsmeļošs, bet tajā ir dokumenti un dokumentu fragmenti, kas attiecas uz vispārīgiem institucionālajiem jautājumiem un dažādām starpvaldību konferencēm (ieskaitot 2002.–2003. gada Eiropas Konventu), pēc kurām izdarīja grozījumus dibināšanas līgumos. Datubāzē DORIE atradīsiet jaunākos dokumentus, kas attiecas uz institucionāliem jautājumiem. Datubāze DORIE aptver laikposmu no 1946. gada (vecākais šajā lietojumprogrammā pieejamais dokuments) līdz mūsdienām.


Kāda veida dokumenti ir datubāzē DORIE?
Datubāzē ir juridiskie instrumenti, Eiropas iestāžu un struktūru sanāksmju protokoli, paziņojumi presei, laikrakstu raksti, ES līderu runas un iekšējas Komisijas piezīmes. Meklējot atradīsiet informācijas lapu par katru dokumentu, kā arī pašu dokumentu, izņemot tekstus, ko aizsargā autortiesības. Daži dokumenti ir domāti vienīgi lietošanai Komisijā un nav izplatāmi ārpus iestādes.


Datubāzes DORIE valodas
Meklēšanu šajā specializētajā informācijas datubāzē var veikt angļu vai franču valodā. Vēsturisku iemeslu dēļ daudzi dokumenti, no kuriem daži datējami ar Eiropas Kopienas pirmsākumiem, ir pieejami tikai šajās divās valodās. Daži dokumenti ir pieejami arī citās valodās, un pavisam neliels skaits dokumentu ir pieejami visās valodās. Ja jums ir vajadzīgs kāda dokumenta tulkojums kādā konkrētā valodā un ja nevarat to atrast DORIE datubāzē, iespējams, atradīsiet to citās ES datubāzēs, tādās kā Eur-lex.


Kā var veikt meklēšanu datubāzē DORIE?
Izmantojot atsauces, atradīsiet dažādu Eiropas lēmējinstanču pieņemtās nostājas institucionālos jautājumos, kuri uzskaitīti pārlūkojamā kokstruktūras direktorijā (piemēram, ES Padome/balsošanas — lēmumpieņemšanas procedūra/kvalificētā balsu vairākuma definīcija). Datubāzē varat veikt meklēšanu, izmantojot kritēriju “Temati”, vai izvēlēties citu cilnē "Galvenie lauki" piedāvātu kritēriju, piemēram, dokumenta nosaukums, datums, atsauce un/vai veids, pasākums, kurā attiecīgā nostāja ir pausta (piemēram, starpvaldību konference, SVK/Amsterdama), paustās nostājas autors (piemēram, Komisija). Varat kombinēt vairākus meklēšanas kritērijus vai izmantot “pilna teksta” meklēšanu.