DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Kaj je DORIE? - Dorie
Kaj je DORIE?

Kaj je DORIE?

DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) je podatkovna zbirka, v kateri imajo vsi, ki jih zanimajo institucionalna vprašanja, dostop do dokumentov, ki jih je skozi leta zbrala enota generalnega sekretariata, pristojna za institucionalne zadeve. Zbirka ni izčrpna, ampak vsebuje dokumente in povzetke dokumentov, ki zadevajo splošna institucionalna vprašanja in različne medvladne konference (vključno z evropsko konvencijo 2002–2003), na katerih so sprejeli spremembe ustanovnih pogodb. Zbirka vsebuje tudi najnovejše dokumente v zvezi z institucionalnimi vprašanji. V zbirki so na voljo dokumenti od leta 1946 pa vse do danes.


Vrste dokumentov v zbirki DORIE
Podatkovna zbirka vsebuje dokumente, ki so jih sprejele institucije, zapisnike sestankov evropskih institucij in organov, sporočila za medije, časopisne članke, govore evropskih voditeljev in notranje dopise Komisije. Iskanje omogoča dostop do podatkov o dokumentu in do samega dokumenta, razen če je besedilo zaščiteno z avtorskimi pravicami. Nekateri dokumenti so samo za notranjo rabo Komisije in zato ne smejo biti javno objavljeni.


Jeziki v podatkovni zbirki
Po podatkovni zbirki lahko iščete v angleščini in francoščini. Zaradi zgodovinskih razlogov je veliko dokumentov na voljo samo v francoščini ali angleščini, saj so nekateri še iz časa ustanavljanja Evropske skupnosti. Nekateri dokumenti so na voljo v več jezikih, majhno število dokumentov je v vseh jezikih. Pri iskanju drugih jezikovnih različic želenega dokumenta lahko uporabite tudi druge podatkovne zbirke, denimo Eur-lex.


Kako iskati po podatkovni zbirki
Navzkrižna sklicevanja med dokumenti omogočajo iskanje stališč različnih evropskih institucij in organov glede institucionalnih vprašanj, organiziranih v drevesno zgradbo, po kateri lahko brskate (npr. Svet Evropske unije/glasovanje–postopki odločanja/opredelitev kvalificirane večine). Po zbirki lahko iščete po področju ali izberete katerega od kriterijev v zavihku „Glavna polja“ („Main fields“): naslov dokumenta, datum, sklic in/ali vrsta, kje je bilo stališče izraženo (npr. medvladna konferenca, medvladna konferenca/Amsterdam), avtor stališča (npr. Komisija). Različne iskalne kriterije lahko povežete ali iščete po celotnem besedilu („full text“).