DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Vad är Dorie? - Dorie
Vad är Dorie?

Vad är Dorie?

Dorie är en databas för fackfolk och för dig som är intresserad av EU:s institutionella frågor. Databasen ger dig, via europa.eu, tillgång till en samling av dokument som generalsekretariatets enhet med ansvar för institutionella frågor har sammanställt under flera års tid. Samlingen är ett urval av dokument och utdrag ur handlingar som har att göra med allmänna institutionella frågor och regeringskonferenser om ändringar i EU:s olika fördragstexter (även Europeiska konventet från 2002–2003). I Dorie hittar du också nya dokument om institutionella frågor. Dorie täcker perioden 1946 (de äldsta dokumenten i databasen) till i dag.


Vad innehåller Dorie?
Databasen innehåller rättsakter som antagits av institutionerna, protokoll från EU-institutionernas och EU-organens möten, pressmeddelanden, artiklar, tal av EU:s ledare och kommissionens interna minnesanteckningar. När du gör en sökning får du information om dokumentet och tillgång till själva dokumentet, förutsatt att texten inte är upphovsrättsskyddad. En del av dokumenten är till för kommissionens interna bruk och får inte spridas utanför institutionen.


Språk
Du kan söka på engelska eller franska. Av historiska skäl finns många dokument, som delvis härrör från EU:s första år, bara på engelska eller franska. En rad dokument finns också på andra språk, men endast ett fåtal finns på alla språk. Om du inte hittar önskad språkversion i Dorie, kan du försöka att leta i andra databaser, exempelvis Eur-lex.


Hur söker man i databasen?
Du kan jämföra de olika beslutsfattarnas synpunker på olika institutionella frågor genom att välja olika ämnen i ett bläddringsbart katalogträd (t.ex. Council of the European Union/Voting-decision-making procedures/Definition of qualified majority). Du kan söka i databasen genom att välja ett ämne i fliken ”Themes” eller välja andra sökkriterier som finns i fliken ”Main fields”: dokumentets titel, datum, referens, typ, forum där synpunkten uttrycktes (t.ex. Intergovernmental Conference, IGC/Amsterdam) och synpunktens upphovsman (t.ex. Commisson). Du kan välja flera sökkriterier samtidigt eller göra en textsökning genom sökfunktionen ”full text”.