DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Czym jest DORIE? - Dorie
Czym jest DORIE?

Czym jest DORIE?

DORIE (z języka francuskiego: Documentation et Recherche (tu raczej chodzi o znaczenie: eksploracja czyli wyszukiwanie informacji a nie badania kliniczne ) sur les questions Institutionnelles Européennes – Dokumentacja i badania wyszukiwanie informacji ( eksploracja) , na temat funkcjonowania instytucji europejskich) to baza danych zawierająca zbiór dokumentów zgromadzonych na przestrzeni lat przez dział Sekretariatu Generalnego zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi. Dostęp do dokumentów za pośrednictwem portalu Europa mogą uzyskać pracownicy instytucji zainteresowani tą tematyką oraz inni odbiorcy, którzy poszukują konkretnych informacji z tego zakresu. Zasoby te nie są wyczerpujące, lecz zawierają wybór dokumentów i fragmenty dokumentów na temat ogólnych zagadnień instytucjonalnych, a także różnych konferencji międzyrządowych (w tym Konwentu Europejskiego obradującego w latach 2002–2003), które pociągnęły za sobą zmiany w traktatach założycielskich. W DORIE można znaleźć także nowsze dokumenty dotyczące zagadnień instytucjonalnych. Zasoby DORIE obejmują okres od 1946 r. (z tego roku pochodzi najstarszy dostępny dokument) do dziś.


Jakie rodzaje dokumentów można znaleźć w DORIE?
Do bazy danych należą instrumenty prawne przyjęte przez instytucje, protokoły posiedzeń instytucji i organów europejskich, komunikaty i artykuły prasowe, przemówienia przywódców europejskich i wewnętrzne notatki służb Komisji. Użytkownicy uzyskują dostęp do szczegółowych informacji na temat wyszukanego dokumentu, jak i do samego dokumentu, o ile nie jest on chroniony prawami autorskimi. Niektóre dokumenty są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być rozpowszechniane poza instytucje.


Języki wyszukiwania
Wyszukiwanie można prowadzić w języku francuskim lub angielskim. Ze względów historycznych znaczna część dokumentów w bazie – niektóre z nich powstały na początku istnienia Wspólnoty Europejskiej – jest dostępna tylko w języku francuskim lub angielskim. Niektóre dokumenty istnieją w wielu wersjach językowych, a niewielka część dokumentów w bazie jest dostępna we wszystkich językach urzędowych. W odnalezieniu różnych wersji językowych poszukiwanych dokumentów mogą być pomocne inne bazy danych, m.in. Eur-lex.


Jakie są sposoby przeszukiwania bazy?
Dzięki wzajemnym odniesieniom można znaleźć dokumenty przedstawiające stanowisko poszczególnych europejskich decydentów w kwestiach instytucjonalnych, które uporządkowano w formie drzewka (np. Rada Unii Europejskiej/procedury podejmowania decyzji w drodze głosowania/definicja większości kwalifikowanej). Bazę danych można również przeszukiwać za pomocą kryterium „Tematy” lub innych kryteriów wybranych w zakładce „Pola główne”, takich jak: tytuł dokumentu, data, odniesienie lub rodzaj dokumentu, miejsce sformułowania danego stanowiska (np.: konferencja międzyrządowa, CIG/Amsterdam), autor wyrażonego stanowiska (np. Komisja). Można też łączyć dowolne kryteria wyszukiwania lub wyszukiwać dokumenty na podstawie zawartych w nich wyrazów (wyszukiwanie pełnotekstowe).