DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Domovská stránka - Dorie
Message nouveau Dorie

 

Welcome to DORIE

Vitajte na stránkach databázy DORIE

Zverejňovač príspevkov

Čo je to DORIE

Databáza DORIE (Documentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes – Dokumentácia a výskum európskych inštitucionálnych otázok) poskytuje kolegom a odbornej verejnosti (prostredníctvom portálu Europa) so záujmom o inštitucionálne otázky prístup ku zbierke dokumentov, ktorú počas rokov zostavilo oddelenie Generálneho sekretariátu zodpovedné za inštitucionálne záležitosti. Hoci DORIE nie je vyčerpávajúcou zbierkou, ... Zobraziť viac

DorieLatestDocuments

Aktuálne vydania

Názov Poradové číslo Dátum
Názov
Judgment of the Court in Joined Cases C-554/21 | HANN-INVEST, C-622/21 | MINERAL-SEKULINE and C-727/21 | UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB - Rule of law: only the judicial panel responsible for a case can decide its outcome (Source: Court of Justice of the European Union website)
Poradové číslo
110/24
Dátum
11/07/2024
Názov
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the EU Space Programme and
on the performance of the European Union Agency for the Space Programme
{SEC(2024)202 final} - {SWD(20...
Poradové číslo
COM(2024)289 final
Dátum
10/07/2024
Názov
Ombudsman asks Commission about delays in its handling of infringement complaints (Source: European Ombudsman)
Poradové číslo
Dátum
04/07/2024
Názov
Ombudsman opens inquiry into how Commission applies transparency rules for expert groups (Source: European Ombudsman)
Poradové číslo
Dátum
03/07/2024
Názov
President Michel welcomed President of Montenegro Jakov Milatović to Brussels (Source: European Council/Council of the European Union website)
Poradové číslo
597/24
Dátum
02/07/2024
Názov
Corrigendum to European Council Decision (EU) 2024/1861 of 28 June 2024 electing the President of the European Council
Poradové číslo
(EU) 2024/1861
Dátum
28/06/2024
Názov
Corrigendum to European Council Decision (EU) 2024/1862 of 28 June 2024 proposing to the European Parliament a candidate for President of the Commission
Poradové číslo
(EU) 2024/1862
Dátum
28/06/2024
Názov
EUROPEAN COUNCIL DECISION (EU) 2024/1861 electing the President of the European Council
Poradové číslo
(EU) 2024/1861
Dátum
28/06/2024
Názov
EUROPEAN COUNCIL DECISION (EU) 2024/1862 proposing to the European Parliament a candidate for President of the Commission
Poradové číslo
(EU) 2024/1862
Dátum
28/06/2024
Názov
Opening remarks by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel and Belgian President De Croo following the meeting of the European Council of 27 June 2024
Poradové číslo
STATEMENT/24/3541
Dátum
28/06/2024
Zobraziť viac
dorie home cards