DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
tst2 - Dorie
Welcome to DORIE

Vitajte na stránkach databázy DORIE

Zverejňovač príspevkov

Čo je to DORIE

Databáza DORIE (Documentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes – Dokumentácia a výskum európskych inštitucionálnych otázok) poskytuje kolegom a odbornej verejnosti (prostredníctvom portálu Europa) so záujmom o inštitucionálne otázky prístup ku zbierke dokumentov, ktorú počas rokov zostavilo oddelenie Generálneho sekretariátu zodpovedné za inštitucionálne záležitosti. Hoci DORIE nie je vyčerpávajúcou zbierkou, ... Zobraziť viac

DorieLatestDocuments

Aktuálne vydania

Názov Poradové číslo Dátum
Názov
Judgment of the Court in Case C-123/22 | Commission v Hungary (Reception of applicants for international protection II)
Asylum policy: Hungary is ordered to pay a lump sum of 200 million euros and a penalty payment of 1 million euros per day of delay for failure to comply with a judgment of the Cour...
Poradové číslo
99/24
Dátum
13/06/2024
Názov
Opening speech by President von der Leyen at the Ukraine Recovery Conference
Poradové číslo
SPEECH/24/3221
Dátum
11/06/2024
Názov
Speech by President Charles Michel at the Gaza aid conference in Jordan (Source: European Council/Council of the EU website)
Poradové číslo
497/24
Dátum
11/06/2024
Názov
The European Council's role at the start of the new EU institutional cycle (Source: European Parliamentary Research Service/EPRS)
Poradové číslo
PE 757.829
Dátum
11/06/2024
Názov
European elections: EU institutions prepared to counter disinformation
Poradové číslo
IP/24/3124
Dátum
05/06/2024
Zobraziť viac